Akce

4. září 2024, 17:05

Děti

Nábor do třídy sebeobrany krav maga a osobní bezpečnosti pro děti 10-13 let v Mladé Boleslavi pod vedením certifikovaných instruktorů krav magy.

Cílem tréninků je výuka sebeobranného systému krav maga a osobní bezpečnosti pro děti. Tréninky jsou zaměřeny na řešení konfliktů s vrstevníky, dospělým agresorem a všeobecnou bezpečnost. Kromě výuky technik se budou instruktoři věnovat také prevenci a bezpečnému chování, které je pro osobní bezpečnost dětí nejdůležitější.

Tréninky budou probíhat od 4. 9. 2024 každou STŘEDU 17:05-18:05 v naší tělocvičně U Stadionu 1234, Mladá Boleslav, 293 01.

Co tréninky dětem přinesou?

  • přípravu na řešení konfliktních situací
  • dovednost řešit problémy se svými vrstevníky
  • pochopit možné ohrožení ze strany dospělých
  • znalosti ohledně prevence a bezpečného chování
  • zvýšení fyzické zdatnosti
  • zvýšení sebevědomí v návaznosti na pokroky během každého tréninku
  • zvládání emocí a zlepšení koncentrace a komunikačních dovedností
  • akci a zábavu
  • nový kolektiv a kamarády

Cena tréninků: 3 100 Kč/pololetí (září 2024-leden 2025) Platba do 30. 8. 2024. Informace k platbě budou přihlášeným zaslány emailem během srpna.

POZOR - jde o úplně novou třídu pro začátečníky! Přihlašování do zářijových tříd pro děti, které k nám již chodí, bude v průběhu června emailem. Informace budou včas zaslány.

Chci se
zúčastnit

Přihlaste se